Відділ будівництва і охорони праці

      1.  Загальні положення.


    Відділ будівництва і охорони праці є структурним підрозділом апарату правління облспоживспілки.

    Відділ в своїй діяльності керується Статутом облспоживспілки  та іншими Законами України, наказами Держбуду, законодавчими  та нормативними актами по охороні праці.

    Діяльність відділу спрямована  для організації заходів спрямованих на забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель  та споруд, що перебувають у власності облспоживспілки та запобігання виникнення на них аварій.

      2.  Завдання.

    Основним завданням відділу є забезпечення виконання  з реконструкції та ремонту об'єктів торгівлі громадського харчування й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень , що спрямовуються на цю мету. Забезпечення вчасного введення об'єктів в експлуатацію.
Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

      3.  Функції.

    Відділ будівництва і охорони праці відповідно до покладених на нього завдань:
    1) приймає і перевіряє комплексність проектної документації, забезпечує проведення державної експертизи  цієї документації, її погодження і затвердження;

    2) забезпечує реєстрацію в інспекції будівельного контролю працівників , що здійснюють реконструкцію об'єктів і технічний нагляд, одержує дозволи на виконання будівельних робіт, узгодження графіків


    3) забезпечує будівництво технологічним, електротехнічним устаткуванням, матеріалами, поставку яких , згідно з договором покладено на замовника;

    4) бере участь у створенні  й роботі комісії з попередньої перевірки готовності об'єкта ;


    5) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконанні  роботи і послуги

    6) передає завершенні реконструкцією  та введені в дію об'єкти  підприємствам на які покладено їх експлуатація.

    7) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних організацій щодо виконання робіт, поставки матеріалів та надання послуг;

    8) веде статистичний облік, складає і у визначені терміни подає  відповідним органам звітність з усіх видів діяльності , несе відповідальність за їх достовірність;

    9) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, роботі комісії з питань спостереження за безпечною експлуатацією визначених будівель і споруд, роботі комісій з ведення в дію закінчених реконструкцією або технічним переобладнанням об'єкта

    10) контролює виконання працівниками посадових інструкцій, виконання приписів державного нагляду;

    11) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції

    12) безпосередньо в будь який час відвідувати підприємства їх структурні підрозділи, зупиняти роботу у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

    Відділ  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату правління.